Udruga za pomoć osobama s posebnim potrebama „PRO SANO“ osnovana je u Zagrebu od strane stručnjakinja, magistra logopedije, s ciljem pružanja usluga osobama svih dobnih skupina, a koje uključuju prevenciju, dijagnostiku, rehabilitaciju i savjetovanje osoba koje se susreću s jezično-govornim i komunikacijskim teškoćama.
Djelatnice Udruge PRO SANO, po završetku fakultetskog obrazovanja na ERF-u u Zagrebu, završile su i dodatne edukacije, te time postale certificirane za provođenje Neurofeedback terapije, ABA metode, „More Than Words“ programa, te LSVT Loud terapije glasa, a u planu imaju i daljnje stručno usavršavanje, posebice u provođenju terapije s osobama s poremećajem iz autističnog spektra, kako bi nastavile biti primjer kvalitetne logopedske prakse.
Logopedska procjena, u Udruzi PRO SANO, provodi se uz primjenu standardiziranih mjernih instrumenata. Važno je naglasiti kako se rehabilitacija u Udruzi provodi uz najsuvremeniju logopedsku opremu (Digitalni logopedski set, Vibrofon, TalkTools), te uz veliki broj didaktičke opreme.
Magistre logopedije su, kroz višegodišnji rad, stekle povjerenje brojnih korisnika njihovih usluga prvenstveno svog individualiziranog pristupa svakom korisniku, za čiji se svaki tretman osmišljavaju i prilagođavaju materijali. Kao neizostavnu kariku u terapiji u rad s djecom-korisnicima uključuju i roditelje kojima se nakon svakog tretmana daju sugestije i ideje kako ciljano, kroz svakodnevne situacije, te kroz prilagodbu svoje komunikacije, stimulirati djetetov jezično-govorni, odnosno komunikacijski razvoj. Sve to rade kako bi logopedska terapija postigla maksimalnu učinkovitost suradnjom terapeuta i roditelja kao koterapeuta. Od iznimne važnosti je, ponovno naglašavaju, suradnja s roditeljima, upućivanje njih u rad s djecom-korisnicima, kao i davanje sugestija nakon svake terapije, kako bi terapija bila što brža i što učinkovitija, te kako bi se naučeno generaliziralo.
Djelatnice Udruge u radu s djecom naglasak stavljaju na ranu intervenciju, do 3.godine starosti djeteta, kako bi se maksimalno iskoristila plastičnost djetetova mozga, te naglašavaju kako nikada nije prerano potražiti stručno mišljenje, jer je rani početak terapije presudan za kasniji komunikacijski odnosno jezično-govorni razvoj. Navedeno se posebno odnosi na djecu s neurorazvojnim rizikom (djeca iz rizičnih trudnoća, prijevremeno rođena djeca, te djeca s prenatalnim, perinatalnim ili postnatalnim oštećenjem mozga), djecu kod koje je uočeno kašnjenje pojave prvih riječi ili rečenica, djecu s teškoćama jezičnog razumijevanja i izražavanja ili djecu s teškoćama socijalne komunikacije.
U logopedsku terapiju uključuju se djeca s teškoćama socijalne komunikacije, poremećajima iz autističnog spektra, poremećajima izgovora, poremećajima tečnosti govora (mucanje, brzopletost), poremećajima čitanja, pisanja i računanja (disleksija, disgrafija, diskalkulija), poremećajem pažnje i hiperaktivnosti, jezično-govornim poremećajima, djeca s genetskim sindromima, djeca s višestrukim teškoćama, kao i odrasle osobe s različitim neurološkim oboljenjima.
Ono što nude u Udruzi PRO SANO, a što ih ističe kao jedinstvene, te u čemu postižu izvanredne rezultate su primjena ABA metode ili Primijenjene analize ponašanja, znanstveno verificirane metode za podučavanje osoba s poremećajima iz autističnog spektra. Služe za podučavanje novih vještina (komunikacijskih, jezično-govornih, socijalnih, funkcionalnih životnih i motoričkih), održavanje stečenih vještina, generaliziranje naučenog, te postupke za funkcionalnu analizu ponašanja i intervenciju za nepoželjne oblike ponašanja, kao što su samo-stimulacija, nepažnja, agresija, auto-agresija.
Udruga PRO SANO jedinstvena je i po provođenju LSVT LOUD terapije glasa, znanstveno verificirane metode, namijenjene osobama s Parkinsonovom bolesti, osobama s moždanim udarom, multiplom sklerozom, Sindromom Down i cerebralnom paralizom. LSVT LOUD terapijom djeluje se na intenzitet glasa stimuliranjem mišića larinksa i govornih mehanizama kroz sistematične, hijerarhijski posložene vježbe. Fokus terapije je na „GOVORITI GLASNO“, time poboljšavajući disanje, funkciju larinksa i artikulacijskog aparata, kako bi se postigla maksimalna razumljivost govora. Pacijenti su nakon terapije sposobni sami generirati adekvatnu količinu glasnoće kako bi njihov govor bio razumljiv. Pomoću LSVT LOUD terapije dolazi do značajnih poboljšanja u intenzitetu glasa (glasnoći), intonaciji, kvaliteti glasa, koja se održavaju i do 2 godine nakon provedene terapije.
Također, u Udruzi PRO SANO provodi se i Hanenov program „More Than Words“, namijenjen poticanju komunikacijskog i jezično-govornog razvoja djece mlađe od 5 godina s poremećajem iz autističnog spektra i poteškoćama socijalne komunikacije. U ovaj program mogu se uključiti i mlađa djeca koja su uključena u logopedsko praćenje i savjetovanje, ali još uvijek nemaju postavljenu dijagnozu. Cilj programa je iskorištavanje svih djetetovih postojećih sposobnosti kako bi se razvile i unaprijedile složenije komunikacijske vještine. Zasniva se na principu da roditelji ne smiju biti samo pasivni promatrači tijekom logopedske terapije nego aktivno sudjeluju u istoj i dobivaju upute kako naučene strategije provoditi u svakodnevnim situacijama s djetetom, te mu na taj način pomažu unaprijediti komunikacijske, odnosno jezično-govorne vještine.
Magistre logopedije Udruge PRO SANO logopedsku terapiju provode uz suvremena pomagala kao što su Digitalni logopedski set koji se koristi u većini rehabilitacijskih postupaka uz logopedsku metodu. Namijenjen je terapiji poremećaja izgovora glasova , poremećaja slušnog procesiranja, specifičnih poremećaja jezika, smetnji i poremećaja u čitanju i pisanju (disleksija), mucanja, afazija, dizartrija, slušnih oštećenja, poremećaja glasa, te kod uvježbavanja pravilnog izgovora i glasa profesionalnih spikera. Vibrofona, aparata namijenjenog za korekciju poremećaja izgovora, u praksi daje izvanredne rezultate kod korekcije neispravnog izgovora glasa R. Optimalan rezultat postiže se kombinacijom Digitalnog logopedskog seta i VIBROFONA.
Uz sve navedeno, u Udruzi PRO SANO nude se i logopedska savjetovanja, koja su namijenjena mladim roditeljima, te svim onima koji se susreću s jezično-govornim teškoćama, a koji nemaju iskustva u tome kako stimulirati jezično-govorni razvoj.
Ono čemu se djelatnice Udruge posebno vesele je skorašnji izlazak Logopedskog priručnika-vježbenice za rad na jezično-govornom razvoju, njihovog autorskog djela. Spomenuti priručnik je trenutno u pripremi. Priručnik, bogat ilustracijama i uputama za rad, namijenjen je stručnjacima i roditeljima koji se bave terapijom djece s jezično-govornim teškoćama, koje se javljaju izolirano kao posebne jezične teškoće ili unutar drugih poremećaja, kao npr. kod oštećenje sluha, poremećaja iz autističnog spektra, teškoća socijalne komunikacije, intelektualnih teškoća, određenih sindroma, te kod stanja kao što su npr. moždani udar, trauma mozga, cerebralna paraliza i drugo. Također, priručnik je namijenjen i djeci čiji su govorni problemi motoričke prirode (dječja govorna apraksija).

Naš tim

Ana Bilić

mag. logoped

Zrinka Vrljić

mag. logoped

Veronika Perić

mag. logoped