Jezične teškoće djece školskog uzrasta

Jezični razvoj određen je prepoznatljivim obrascima koji se pojavljuju u očekivanim razdobljima i ne odvija se kod sve djece na isti način i jednakom brzinom. Rani jezični razvoj u prvim godinama života obilježen je brzim i predvidljivim promjenama na svim jezičnim sastavnicama, dok su u školskoj dobi te promjene postupne. Često se simptomima jezičnog kašnjenja ne pridaje dovoljno pažnje, odnosno…

Read more

Što je poremećaj socijalne komunikacije i kako ju poticati?

Dijete počinje komunicirati prije nego se pojavi prva riječ. Osim zadovoljavanja djetetovih tjelesnih potreba, rana komunikacija važna je i za rano učenje kojim se ono psihički oblikuje (Ljubešić, 2001). Predverbalna i verbalna komunikacija temelj su za učenje, te socijalni i kognitivni razvoj djeteta. Poremećaj socijalne komunikacije može biti izoliran, ali se može javiti i u sklopu drugih stanja, kao što…

Read more

Što kada dijete ne može izgovoriti određene glasove?

Usvajanje izgovora glasova odvija se po određenom redu odnosno razvojnoj liniji (D. Vuletić, 1990). To znači da se neki glasovi usvajaju ranije od ostalih. Glasovi koji su motorički i akustički jednostavniji za izvedbu javljaju se ranije u izgovoru, dok se pravilan izgovor onih složenijih javlja nešto kasnije. Dijete bi u dobi od tri do tri i pol godine trebalo pravilno…

Read more

Disleksija

Čitanje je složena kognitivna aktivnost kojom se slova pretvaraju u glasove, odnosno glasovi u riječi koje su dio određenog teksta. Zahvaljujući jezičnim sposobnostima, te prethodnim iskustvima i znanjima, čitatelj razumije pročitani tekst. Budući da omogućuje razmjenu znanja i misli, čitanje je jedan od kanala komunikacije. Veliki broj djece ne ovladava čitanjem u skladu s očekivanjima obrazovnog sustava. Tijekom prve dvije…

Read more

Dječja govorna apraksija

Dječja govorna apraksija (DGA) je neurološki poremećaj u kojem su oštećene preciznost i konzistentnost govornih pokreta bez neuromišićnih oštećenja koji mogu uvjetovati abnormalan refleks, tonus i slično. Može biti posljedica vidljivog neurološkog oštećenja, neurofunkcionalnog poremećaja poznatog ili nepoznatog uzroka, ili može biti idiopatski neurogenski govorni poremećaj (Blaži, Opačak, 2011). Osnovni problem dječje govorne apraksije je u planiranju i/ili koordiniranju prostorno-vremenskih…

Read more