OPĆI UVJETI POSLOVANJA
1) Termin inicijalnog susreta/logopedske dijagnostike prethodno se dogovara telefonom ili e-mailom
(navedeni na dnu stranice).
2) Logopedska procjena/ dijagnostika provodi se u slučajevima kada:
● dijete/korisnik nije ranije pohađao logopedsku terapiju
● nalaz koji posjeduje stariji je od 6 mjeseci
● nalaz koji posjeduje ne sadrži relevantne informacije o trenutnim sposobnostima klijenta (npr. rezultate na standardiziranim testovima)
3) Nakon inicijalnog razgovora/procjene, dijete/korisnika se (po potrebi) upućuje na dodatne specijalističke preglede (audiolog, psiholog, otorinolaringolog, neuropedijatar,…) kako bi se utvrdila pozadina teškoća ili isključili drugi uzročnici teškoća, roditeljima se interpretiraju rezultati logopedske procjene te se u konačnici (najkasnije 15 dana od provedene logopedske procjene) mailom ili osobno izdaje logopedski nalaz.
4) Termini i dinamika terapijskih dolazaka dogovaraju se ovisno o specifičnim teškoćama i potrebama korisnika. Zbog važnosti kontinuiteta pohađanja logopedske terapije, najčešće preporučujemo dolazak na logopedske vježbe 2 puta tjedno kao i dogovaranje stalnih logopedskih termina.
5) Susreti se naplaćuju prema važećem cjeniku ( Prilog 1 ), a terapija se plaća unaprijed po dolasku, na tjednoj ili mjesečnoj bazi.
6) U slučaju neredovitog plaćanja pristiglih dugovanja, uz prethodnu obavijest o istome, Udruga PRO SANO zadržava pravo prisilne naplate potraživanja i isključivanja korisnika iz terapije te stavljanje na listu čekanja.
7) Rad sa svakim djetetom/osobom je individualan. Svako dijete/korisnik ima svoj termin za terapiju u trajanju od 45 minuta.
8) Po završetku svakog termina logopedske terapije daju se kratke informacije o protekloj terapiji kao i upute za rad kod kuće. Ukoliko postoji potreba za detaljnijim konzultacijama potrebno je ranije dogovoriti s terapeutom termin konzultacija.
9) Ukoliko postoji potreba za ponovnim pisanim mišljenjem potrebno je najaviti nekoliko dana ranije, te se postupak ponovne procjene naplaćuje prema važećem cjeniku. 1
10) U slučaju kašnjenja na zakazani termin, trajanje logopedskih vježbi se skraćuje sukladno vremenu
kašnjenja na termin.
11) Izostanak s dogovorenog termina moguć je samo i isključivo u slučaju opravdanog razloga te u tom 2 slučaju terapijski sat neće biti naplaćen. U slučaju opravdanog izostanka s terapije, osoba, roditelj ili korisnik dužan je o tome izvijestiti terapeuta najkasnije 24 sata prije samog termina terapije odnosno odmah nakon što postane jasno da dijete/korisnik zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga neće biti u mogućnosti
prisustvovati terapiji.
12) Neopravdano propuštanje termina (ako se dijete/korisnik ne pojavi na terapiji i ako o tome uopće ne obavijesti svog terapeuta najkasnije 24 sata ranije) naplaćuje se punom cijenom terapijskog sata.
13) Ukoliko se dogodi da korisnik izostane 2 puta uzastopno s dogovorenog termina, odnosno 3 puta u diskontinuitetu u tijeku jednog mjeseca bez opravdanja i javljanja zadržavamo pravo uskraćivanja dogovorenog termina.
Objašnjenje: Neopravdani i diskontinuirani dolasci neće rezultirati uspjehom i napredovanjem djeteta u radu s terapeutom, smanjuje rezultate
terapeutovog rada te produžava trajanje terapije.
14) Sve terapije s djetetom/korisnikom bit će držane u povjerljivosti (u krugu roditelja/korisnika i stručnjaka uključenih u logopedski tretman). Sve ono o čemu se razgovara na terapiji i sve što se događa je povjerljivo osim:
● kada korisnik ili roditelji/ skrbnici da dozvolu za drugačije
● u slučaju ugroženosti ili sumnje na ugroženost djeteta/korisnika ili druge osobe. U tom slučaju, terapeut je dužan prijaviti isto nadležnoj službi.
15) Obaveza roditelja je aktivno sudjelovati u terapijskom procesu te postupati po uputama/ preporukama terapeuta.
16) Sveukupno trajanje logopedske terapije ovisi o prirodi i stupnju teškoće, prisustvu dodatnih teškoća,
količini rada kod kuće, kontinuitetu logopedske terapije, dobi i brojnim drugim čimbenicima te ga nije moguće unaprijed odrediti.
17) U slučaju izostanka napretka unatoč osiguranim svim uvjetima za napredak (rad kod kuće, kontinuirano pohađanje logopedske terapije i sl.), terapeut zadržava pravo uputiti dijete na dodatnu stručnu obradu (psihološku, audiološku, …) ili uputiti dijete na drugi oblik logopedske terapije koji smatra povoljnijim za razvoj individualnog djeteta.

1 Radi vjerodostojnosti rezultata, logopedska procjena, tj. standardizirani testovi za procjenu jezičnih i govornih sposobnosti ne smiju se provoditi ukoliko nije prošlo 6 mjeseci od prethodnog testiranja.
2 Opravdanim razlozima smatraju se: bolest, putovanje, smrt u krugu uže obitelji, neodgodive obiteljske obaveze i sl.