Disleksija

Čitanje je složena kognitivna aktivnost kojom se slova pretvaraju u glasove, odnosno glasovi u riječi koje su dio određenog teksta. Zahvaljujući jezičnim sposobnostima, te prethodnim iskustvima i znanjima, čitatelj razumije pročitani tekst. Budući da omogućuje razmjenu znanja i misli, čitanje je jedan od kanala komunikacije. Veliki broj djece ne ovladava čitanjem u skladu s očekivanjima obrazovnog sustava. Tijekom prve dvije…

Read more