Što je poremećaj socijalne komunikacije i kako ju poticati?

Dijete počinje komunicirati prije nego se pojavi prva riječ. Osim zadovoljavanja djetetovih tjelesnih potreba, rana komunikacija važna je i za rano učenje kojim se ono psihički oblikuje (Ljubešić, 2001). Predverbalna i verbalna komunikacija temelj su za učenje, te socijalni i kognitivni razvoj djeteta. Poremećaj socijalne komunikacije može biti izoliran, ali se može javiti i u sklopu drugih stanja, kao što…

Read more