Ana Bilić

mag. logoped

Diplomirala je logopediju na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2011.godine na temu „Metrijska svojstva testa  govora u buci“ kod profesora Mladena Heđevera.
Iste godine završila je Prvi stupanj logopedske edukacije „Primjena DSP” (Digital Signal Processing) tehnologije u logopediji, te se zapošljava u Udruzi za pomoć osobama s posebnim potrebama „Postojim“ u sklopu koje je provodila poslove logopedske dijagnostike i logopedske terapije na području Grada Zagreba i Ličko-senjske županije do 2014. godine, te stekla iskustvo u radu s djecom s jezičnom-govornim teškoćama, motoričkim govornim poremećajima, poremećajima izgovora glasova, poremećajima iz autističnog spektra, poremećajima tečnosti govora, te s teškoćama čitanja i pisanja.
2013. godine sudjelovala je u radu 1. Nacionalne konferencije o mucanju Udruge „Hinko Freund“.
Od 2014. godine u Udruzi PRO SANO provodi logopedsku dijagnostiku i terapiju djece s jezično-govornim teškoćama, poremećajima izgovora glasova, poremećajima tečnosti govora (mucanje, brzopletost), motoričkim govornim poremećajima, teškoćama čitanja i pisanja (disleksija, disgrafija) i poremećajima iz autističnog spektra.
2015. završila je stručni klinički tečaj iz neurofeedbacka po Othmerovoj metodi ( EEG-Biofeedback), te stečena znanja od iste godine integrira u svoj rad putem neurofeedback treninga.
2015. godine također stječe certifikat ABA terapeuta (Certified Instructor for Autism (CBIA-1)), što joj omogućava primjenu stečenih znanja i znanstveno verificirane ABA metode u radu s djecom s poremećajima iz autističnog spektra.
Od 2015. godine stručna je suradnica portala trudnoća.hr za koji piše stručne članke iz područja logopedije.
2016. godine sustavno se nastavlja educirati putem web seminara vodećih američkih stručnjaka iz područja logopedije, te odobrenih od krovnog američkog logopedskog udruženja ASHA-e i stječe sljedeće certifikate : Childhood Apraxia of Speech (CAS) : Defining the territory;Therapy for Children Birth-to-3 Who May Receive a Diagnosis of CAS; Assessment of Children who Stutter;  Treatment of Speech in Parkinson’s Disease: Methods & Cases, te time stječe dodatna znanja za provođenje dijagnostike i terapije djece s dječjom govornom apraksijom, mucanjem, te terapije govora osoba  s Parkinsonovom bolešću.
Od prosinca 2016. licencirani je LSVT Global terapeut (terapija glasa kod osoba s Parkinsonovom bolesti, te ostalim neurološkim oboljenjima).
2017. završava edukaciju za procjenjivanje predvještina čitanja i pisanja kod školskih obveznika – PredČiP. PredČiP testom procjenjuje se djetetova jezična spremnost za ovladavanje početnim školskim vještinama, osobito čitanjem i pisanjem, kao ključnim čimbenicima uspjeha u obrazovanju.
2018. godine završava TalkTools webinar „”Techniques for Teaching Vocalization on Command: Working with Clients Not Yet Imitating”, te time stječe znanja i kompetencije u radu s djecom koja još nemaju razvijenu imitaciju, a koja je preduvjet za razvoj govora.
2019. godine završava edukaciju „More Than Words“, te time stječe certifikat za provođenje programa koji je razvio Hanen centar koji djeluje već 35 godina u Kanadi, a prepoznatljiv je u svijetu po svom stručnom pristupu edukaciji logopeda i roditelja kako potaknuti komunikacijski i jezično-govorni razvoj djeteta tijekom svakodnevnih aktivnosti.
Namijenjen je radu s djecom mlađom od 5 godina s poremećajem iz autističnog spektra i poteškoćama socijalne komunikacije, ali i za rad s djecom mlađe dobi koja su uključena u logopedsko praćenje i savjetovanje, ali još uvijek nemaju postavljenu dijagnozu, kao i njihovim obiteljima.