Veronika Perić

mag. logoped

Diplomirala je logopediju na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2018. godine na temu „Metaanaliza jezičnih poremećaja kod osoba s afazijama“ pod mentorstvom profesora Marijana Palmovića.
Tijekom svog fakultetskog obrazovanja radno iskustvo stjecala je volonterskim radom u Poliklinici za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Centru za odgoj i obrazovanje Goljak, dječjem vrtiću Vedri Dani i Domu za nezbrinutu djecu Zagreb u Nazorovoj ulici. Logopedsku praksu odradila je u vrtiću, školi, Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice te na fonijatrijskom odjelu KBC-a Rebro.
2019. godine završila je Prvi stupanj logopedske edukacije „Primjena DSP“ (Digital Signal Processing) koja omogućuje rad na digitalnom logopedskom setu, a primjenjuje se u terapiji artikulacijskih i fonoloških poremećaja, poremećaja čitanja i pisanja, poremećaja slušnog procesiranja, mucanja i brzopletosti, poremećaja pažnje i koncentracije (ADHD, ADD), neurogenih i neurodegenerativnih poremećaja govora.
Iste godine dobiva stalno zaposlenje u Udruzi za pomoć osobama s posebnim potrebama PRO SANO.
2019. stječe stječe certifikat ABA terapeuta (Certified Instructor for Autism (CBIA-1)), što joj omogućava primjenu stečenih znanja i znanstveno verificirane ABA metode u radu s djecom s poremećajima iz autističnog spektra.