Zrinka Vrljić

mag. logoped

Diplomirala je logopediju na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2012. godine na temu „Usporedba fonološko-artikulacijskih vještina djece s različitim genetskim sindromima (Down, Apert, Prader-Willi i Pierre-Robin)”.

Iste godine završila je Prvi stupanj logopedske edukacije „Primjena DSP” (Digital Signal Processing) tehnologije u logopediji. Nakon toga je odrađivala pripravnički staž pružajući usluge logopedske terapije djeci predškolske i školske dobi s kašnjenjem u jezično-govornom razvoju, poremećajima iz autističnog spektra, poremećajima tečnosti govora, motoričkim govornim poremećajima, teškoćama u čitanju i pisanju te poremećajima izgovora glasova.

Provodeći predstandardizacijska ispitivanja, sudjelovala je u oblikovanju hrvatske verzije Testa razumijevanja gramatike (TROG-2:HR).

2013. godine sudjelovala je u radu 1. Nacionalne konferencije o mucanju Udruge „Hinko Freund“ i na simpoziju „Posebne jezične teškoće“ na ERF-u u Zagrebu.

2015. godine završila je stručni klinički tečaj iz neurofeedbacka/EEG-biofeedbacka. U Udruzi PRO SANO provodi logopedsku procjenu, dijagnostiku i terapiju djece s jezično-govornim teškoćama, poremećajem izgovora glasova, poremećajem tečnosti govora (mucanje, brzopletost), motoričkim govornim poremećajem, teškoćama čitanja i pisanja (disleksija, disgrafija) i poremećajima iz autističnog spektra te neurofeedback terapiju djece i odraslih osoba.

Od 2015. godine stručna je suradnica portala trudnoća.hr za koji piše stručne članke iz područja logopedije.

2016. godine stječe certifikat ABA terapeuta (Certified Instructor for Autism (CBIA-1)), što joj omogućava primjenu stečenih znanja i znanstveno verificirane ABA metode u radu s djecom s poremećajima iz autističnog spektra.

2017. završava edukaciju za procjenjivanje predvještina čitanja i pisanja kod školskih obveznika – PredČiP. PredČiP testom procjenjuje se djetetova jezična spremnost za ovladavanje početnim školskim vještinama, osobito čitanjem i pisanjem, kao ključnim čimbenicima uspjeha u obrazovanju.

2018. godine završava TalkTools webinar „”Techniques for Teaching Vocalization on Command: Working with Clients Not Yet Imitating”, te time stječe znanja i kompetencije u radu s djecom koja još nemaju razvijenu imitaciju, a koja je preduvjet za razvoj govora.

2019. godine završava edukaciju „More Than Words“, te time stječe certifikat za provođenje programa koji je razvio Hanen centar koji djeluje već 35 godina u Kanadi, a prepoznatljiv je u svijetu po svom stručnom pristupu edukaciji logopeda i roditelja kako potaknuti komunikacijski i jezično-govorni razvoj djeteta tijekom svakodnevnih aktivnosti.

Namijenjen je radu s djecom mlađom od 5 godina s poremećajem iz autističnog spektra i poteškoćama socijalne komunikacije, ali i za rad s djecom mlađe dobi koja su uključena u logopedsko praćenje i savjetovanje, ali još uvijek nemaju postavljenu dijagnozu, kao i njihovim obiteljima.