Applied Behavior Analysis(ABA) ili Primijenjena analiza ponašanja znanstevno je verificirana metoda za podučavanje osoba s poremećajima iz autističnog spektra. Služi za podučavanje novih vještina (komunikacijskih, jezično-govornih, socijalnih vještina, funkcionalnih životnih i motoričkih vještina), održavanje stečenih vještina, generaliziranje naučenog, te postupke za funkcionalnu analizu ponašanja i intervenciju za nepoželjne oblike ponašanja, kao što su samo-stimulacija, nepažnja, agresija, auto-agresija. Primijenjena analiza ponašanja zasniva se na principima operantnog uvjetovanja, podučavanje se odvija individualno, a svaki je zadatak razrađen na male korake, od kojih se svaki od tih koraka intenzivno podučava dok se ne savlada. Koriste se različiti načini podrške kako bi se dobio točan odgovor, koji se nagrađuje. ABA pristup zahtjeva i blisku suradnju s roditeljima te ostalim stručnim osobama koje su u kontaktu s djetetom, kako bi se, kroz primjenu principa ovog načina učenja, što prije postigli pozitivni rezultati.