Digitalni logopedski set predstavlja inovaciju u obradi zvučnog signala koristeći digitalno signalno procesiranje (DSP) koje omogućava brzu i preciznu obradu zvuka gotovo istom kvalitetom i brzinom kako to radi i ljudski mozak. Unatoč visokoj tehnologiji, vrlo je jednostavan za rukovanje. U setu je već unaprijed pripremljeno i pohranjeno 45 gotovih programa (aplikacija) koji se jednostavno i brzo mogu aktivirati. Set nije ograničen niti vezan uz neku određenu metodu rehabilitacije i može se koristiti u većini rehabilitacijskih postupaka i bilo uz koju metodu ili način rehabilitacije. Logopedski set može se koristiti u dijagnostici glasa i govora, a osobito na području terapije poremećaja govora (dislalija, dizartrija, mucanje) ili kod oštećenja sluha. Zahvaljujući raznolikim mogućnostima filtriranja i dinamičkom procesiranju zvuka, izuzetno je pogodan u rehabilitaciji govora i slušanja kod djece s kohlearnim implantatom. Logopedski set koristi se već 10 godina u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini u oko 200 institucija i od velike je pomoći u svakodnevnom radu. Moglo bi se reći da je postao dio standardne opreme koju bi trebao imati svaki logoped ili audiorehabilitator.
Digitalni logopedski set koristi se u većini rehabilitacijskih postupaka uz logopedsku metodu. Aplikacija Digitalnog logopedskog seta predstavlja minimum logopedske opreme u rehabilitaciiji:
1. Poremećaja izgovora glasova (dislalija)
2. Poremećaja slušnog procesiranja
3. Specifičnih poremećaja jezika (disfazija)
4. Smetnji i poremećaja u čitanju i pisanju (disleksija)
5. Mucanja
6. Afazija
7. Dizartrija
8. Slušnih oštećenja – zahvaljujući raznolikim mogućnostima filtriranja i dinamičkom procesiranju zvuka, izuzetno je pogodan u rehabilitaciji govora i slušanja kod dece s kohlearnim implantom.
9. Poremećaja glasa
10. Takođe, digitalni logopedski set koristiti se i u dijagnostici glasa i govora.
11. DLS koristi se i kod uvježbavanja pravilnog izgovora i glasa profesionalnih spikera