TalkTools su pomagala osmišljena za jačanje i pravilno pozicioniranje orofacijalne muskulature. Terapija oralno-motoričkog pozicioniranja kombinacija je auditivne, vizualne, taktilne, te proprioceptivne stimulacije u svrhu poboljšanja vještine govora, te hranjenja.
Tradicionalna terapija primarno je auditivna i vizualna, a terapija oralno-motoričkog pozicioniranja je bazirana na taktilni i proprioceptivni sustav, koji su temelj govora, te je kao takva od iznimne važnosti kao dodatak tradicionalnim tehnikama.
Terapijom oralno-motoričkog pozicioniranja potiče se oralna svjesnost, pokretljivost, izdržljivost, brzina, stabilnost, te preciznost, što je osnova za razvoj razumljivog govora.
Koristi se kod osoba različite dobi i različitih sposobnosti, te različitih poremećaja, kao što su: dizartrija, apraksija, hipotonija orofacijalne muskulature, te kod svih osoba kod kojih su uočene oralno-motoričke teškoće koje se manifestiraju kroz smanjenu pokretljivst, preciznost, izdržljivost i spretnost.
TalkTools pomagala dosad su se pokazala kao najučinkovitija pomagala u provođenju terapije oralno-motoričkog pozicioniranja, a sama terapija oralno-motoričkog pozicioniranja znanstvenim je istraživanjima utvđena kao terapija koja daje najbolje rezultate kod prisutnih oralno-motoričkih teškoća.