Vibrofon je logopedski aparat za korekciju artikulacijskih poremećaja. Izvrsnih je tehničkih mogućnosti i izdržljivost, anatomskog oblika, izvrsnog dizajna, male težine i lakog rukovanja. Prilagođen je prvenstveno za rad s djecom.
Primjena VIBROFONA može biti vezana uz skoro sve govorne poremećaje. Praksa je pokazala izvanredne rezultate kod poremećaja glasa R, kao i kod poremećaja glasova S,Z,C,Š i Ž. Nadalje, može se korstiti za masažu mekog nepca i logomotorike općenito kod pacijenata s afazijom i rinolalijom. Isto tako može se primjenjivati za izazivanje vibracija s vanjske strane larinksa kod poremećaja zvučnosti glasova.Optimalan rezultat postiže se uz primjenu Digitalnog logopedskog seta i VIBROFONA.