LSVT LOUD je terapija glasa za osobe s Parkinsonovom bolesti i ostalim neurološkim oboljenjima. LSVT (Lee Silverman Voice Therapy) osmišljen je 1987. Pomoću LSVT LOUD terapije dolazi do značajnih poboljšanja u intenzitetu glasa (glasnoći), intonaciji, te kvaliteti glasa, koja se održavaju i do 2 godine nakon primitka terapije. Dodatnim istraživanjima potvrđena je učinkovitost terapije i u području artikulacije (izgovora), facijalnoj ekspresiji i gutanju. Dvije studije u kojima je sniman mozak bolesnika, potvrdile su utjecaj terapije putem pozitivnih promjena u mozgu oboljelih.
Putem LSVT LOUD terapije djeluje se na intenzitet glasa kroz stimuliranje mišića larinksa i govornih mehanizama kroz sistemantične, hijerarhijske vježbe. Fokus terapije je jednom „GOVORITI GLASNO“, time poboljšavajući disanje, funkciju larinksa i artikulacijskog aparata, kako bi se postigla maksimalna razumljivost govora. LSVT terapijom trenira se zdrava glasnoća bez naprezanja.
LSVT LOUD provodi se kroz 16 terapija u jednom mjesecu (4 sata tjedno). Ovaj intenzivan način primjene u skladu je s teorijama motoričkog učenja i stjecanja vještina, kao i s principima neuroplastičnosti, te je ključan za postizanje optimalnih rezultata. Terapija ne samo da stimulira motorni sustav, već uključuje i senzorni trening za pomoć osobama s Parkinsonovom bolešću kako bi prepoznali da je njihov glas pretih, kako bi se uvjerili da je glasniji govor u granicama normale, te kako bi se osjećali ugodno s novim, glasnijim govorom.
Pacijenti su nakon terapije sposobni sami generirati adekvatnu količini glasnoće kako bi njihov govor bio razumljiv. LSVT LOUD uspješno se primjenjuje kod osoba u svim fazama bolesti, no najučinkovitiji je u ranijoj ili srednjoj fazi bolesti. LSVT LOUD također je bio primijenjen na osobe s pod-tipovima Parkinsonove bolesti (Shy-Drager sindrom, multipla sistemska atrofija i progresiva supranuklearna paraliza), no najviše je podataka za osobe s idiopatskom Parkinsonovom bolesti . LSVT je primjenjiv i za osobe s moždanim udarom, multiplom sklerozom, Sindromom Down i cerebralnom paralizom, također s pozitivnim učincima.
LSVT LOUD je terapija glasa za osobe s Parkinsonovom bolesti i ostalim neurološkim oboljenjima. LSVT (Lee Silverman Voice Therapy) osmišljen je 1987. Pomoću LSVT LOUD terapije dolazi do značajnih poboljšanja u govornoj glasnoći, intonaciji, te kvaliteti glasa, koja se održavaju i do 2 godine nakon provedene terapije. Dodatnim istraživanjima potvrđena je učinkovitost terapije i u području artikulacije (izgovora), facijalnoj ekspresiji i gutanju. Dvije studije u kojima je sniman mozak bolesnika, potvrdile su utjecaj terapije putem pozitivnih promjena u mozgu oboljelih.
LSVT LOUD terapijom djeluje se na govornu glasnoću stimuliranjem mišića larinksa i govornih mehanizama kroz sistemantične, hijerarhijski posložene vježbe. Fokus terapije je na jednom – GOVORITI GLASNO, time poboljšavajući disanje, funkciju larinksa i artikulacijskog aparata, kako bi se postigla maksimalna razumljivost govora. LSVT terapijom trenira se zdrava glasnoća bez naprezanja.
LSVT LOUD provodi se kroz 16 terapija u jednom mjesecu (4 sata tjedno). Ovaj intenzivan način primjene u skladu je s teorijama motoričkog učenja i stjecanja vještina, kao i s principima neuroplastičnosti, te je ključan za postizanje optimalnih rezultata. Terapija ne samo da stimulira motorni sustav, već uključuje i senzorni trening za pomoć osobama s Parkinsonovom bolesti kako bi prepoznali da je njihov glas pretih, kako bi se uvjerili da je glasniji govor u granicama normale, te kako bi se osjećali ugodno s novim, glasnijim govorom.
Pacijenti su nakon terapije sposobni sami generirati adekvatnu količini glasnoće kako bi njihov govor bio razumljiv. LSVT LOUD uspješno se primjenjuje kod osoba u svim fazama bolesti, no najučinkovitiji je u ranoj ili srednjoj fazi bolesti. LSVT LOUD također je bio primijenjen kod osoba s pod-tipovima Parkinsonove bolesti (Shy-Drager sindrom, multipla sistemska atrofija i progresiva supranuklearna paraliza), no najviše je podataka za osobe s idiopatskom Parkinsonovom bolesti . LSVT je primjenjiv i za osobe s moždanim udarom, multiplom sklerozom, Sindromom Down i cerebralnom paralizom, također s pozitivnim učincima.